Ψηφιακά μοντέλα προϊόντων De Dietrich

Ψηφιακά μοντέλα προϊόντων De Dietrich

Το Building Information Modeling (BIM) αποτελεί πλέον μία από τις απαραίτητες μεθόδους για τις νέες κατασκευές κτιρίων, τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό, η De Dietrich προχώρησε στην δημιουργία ψηφιακών μοντέλων (ΒΙΜ) των προϊόντων της για αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του BIM, οι κατασκευαστές, οι μελετητές, οι αρχιτέκτονες και οι διακοσμητές έχουν πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, αναλυτικές περιγραφές των αντικειμένων, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που αφορούν στα αντικείμενα BIM (BIM objects).

Οι επαγγελματίες μπορούν να επωφεληθούν από την αποτελεσματική ψηφιακή ροή εργασίας, η οποία θα βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα της διαδικασίας προδιαγραφών. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να έχουν άμεση πρόσβαση στις βιβλιοθήκες προϊόντων De Dietrich και να τις χρησιμοποιούν σε λογισμικό σχεδιασμού όπως το Autodesk, Revit για τη δημιουργία νέων έργων και τον καθορισμό προϊόντων De Dietrich.

Τόσο οι οικιακοί λέβητες συμπύκνωσης αερίου, πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας HPISALEZIOSModenaElensio και οι βιομηχανικοί λέβητες της σειράς AMC PRO και C ECO είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση στο ΒIM μέσω τις πλατφόρμας Mepcontent ®.

Βρείτε και κατεβάστε τα αρχεία του Building Information Modeling στην σελίδα της Mepcontent® όπου φιλοξενούνταιεδώ