H2-dEdIetrich-hydrogen

1.Ποια είναι η άποψη της De Dietrich σχετικά με το υδρογόνο;

Η De Dietrich, ιδρυτικό μέλος του ομίλου BDR Thermea, δεσμεύεται να απομακρύνει τις εκπομπές άνθρακα από τον τομέα της θέρμανσης. Σε μια τυπική οικονομία, το 30% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κατοικιών και κτιρίων, οπότε είναι σαφές ότι ο τομέας HVAC έχει μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τη μετάβαση στην ενέργεια.

Το παραγόμενο με βιώσιμο τρόπο υδρογόνο είναι ένας σημαντικός, ενδεχομένως πολύ ενδιαφέρων φορέας ενέργειας για το μέλλον. Η ισχύς στο φυσικό αέριο (υδρογόνο) είναι μια αναπόφευκτη και απαραίτητη τεχνολογία, εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε βιώσιμη ενέργεια σε μια μακρύτερη χρονική περίοδο, καθώς η άφθονη αιολική και η ηλιακή ενέργεια δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμες σε στιγμές μεγαλύτερης ανάγκης, όπως κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

2.Πώς παράγεται το υδρογόνο; Είναι ουδέτερο από άνθρακα;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παραγωγής υδρογόνου:

  • Η ηλεκτρόλυση νερού με υψηλή απόδοση μετατροπής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και ηλιακή ενέργεια είναι ουδέτερη από άνθρακα (πράσινο υδρογόνο).
  • Μετατροπή με ατμό μεθανίου του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα, που παράγει υδρογόνο και CO2 (γκρίζο υδρογόνο).

3.Τι είναι ο λέβητας υδρογόνου που αναπτύσσει η De Dietrich;

Ο λέβητας υδρογόνου μπορεί άμεσα να συγκριθεί με έναν λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου, αλλά είναι βελτιστοποιημένος για να τροφοδοτείται με καθαρό υδρογόνο. Η πλατφόρμα τεχνολογίας του λέβητα αναπτύσσεται από το κέντρο έρευνας & ανάπτυξης του ομίλου BDR Thermea σε εργοστάσιο στην Ιταλία.

4.Σε ποια/ες Χώρες αναπτύσσονται πρωτότυπα για πιλοτικά έργα;

Στις κάτω Χώρες έχει αναπτυχθεί ένα πιλοτικό έργο, συγκεκριμένα στο Rozenburg της Ολλανδίας, με κοινή πρωτοβουλία του διαχειριστή δικτύου Stedin, τον δήμο του Ρότερνταμ και τον στεγαστικό συνεταιρισμό Ressort Wonen. Επίκειται επίσης δοκιμή λεβήτων υδρογόνου και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Βρετανίας.

5.Ποιες είναι οι προδιαγραφές του λέβητα υδρογόνου;

  • Μονάδες ισχύος 28 kW για τη θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης με την ίδια θερμική απόδοση με το φυσικό αέριο.
  • Μηδενικές τιμές CO / CO2 και κάτω των 10 – 20 mg / kWh εκπομπών NOx
  • Συμπαγείς διαστάσεις και βάρος, παρόμοιο με έναν λέβητα συμπύκνωσης αερίου. Παρόμοια εγκατάσταση και αρχή λειτουργίας σε σύγκριση με τους υφιστάμενους λέβητες συμπύκνωσης αερίου.

6.Ο λέβητας υδρογόνου είναι ένας λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης;

Ναι, είναι. Η τεχνολογία και η αρχή λειτουργίας του λέβητα υδρογόνου είναι παρόμοια με αυτή ενός λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου.

7.Μπορώ να αγοράσω σήμερα ένα λέβητα υδρογόνου;

Όχι, ο λέβητας υδρογόνου δεν πωλείται επί του παρόντος καθώς το καύσιμο υδρογόνου δεν είναι ακόμη διαθέσιμο μέσω των δικτύων διανομής αερίου. Ο λέβητας υδρογόνου μπορεί να διατεθεί μόνο για πιλοτικές ρυθμίσεις, όπως για το πιλοτικό έργο στο Rozenburg της Ολλανδίας και για την επικείμενη δοκιμή 400 λεβήτων υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

8.Ο λέβητας υδρογόνου είναι ακριβότερος από έναν λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου;

Μόλις το καθαρό υδρογόνο γίνει όλο και πιο διαδεδομένο μέσω των δικτύων διανομής αερίου η τιμή ενός λέβητα υδρογόνου θα καταστεί άμεσα συγκρίσιμη με αυτήν ενός λέβητα συμπύκνωσης αερίου, λόγω και του γεγονότος ότι η αρχή λειτουργίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό άμεσα συγκρίσιμη με αυτή των λεβήτων συμπύκνωσης.

9.Θα είναι πιο δαπανηρό για ένα νοικοκυριό να τροφοδοτεί ένα λέβητα υδρογόνου από ένα λέβητα συμπύκνωσης φυσικού αερίου;

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή, λόγω της κατάστασης ανάπτυξης των δικτύων διανομής και της ενεργειακής πολιτικής της κάθε Χώρας. Οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας αναμένουν ότι οι τιμές του υδρογόνου θα μειωθούν και θα είναι άμεσες συγκρίσιμες με αυτές του φυσικού αερίου.

10. Πότε θα είναι διαθέσιμο το υδρογόνο μέσω του δικτύου αερίου;

Αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί και θα εξαρτηθεί από την πολιτική των τοπικών χωρών καθώς και από ενδεχόμενη κρατική στήριξη/επιδότηση.

11. Πόσο ασφαλής είναι ένας λέβητας υδρογόνου;

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διατάξεις ασφαλείας, το υδρογόνο είναι σχετικά ασφαλές ως προς το φυσικό αέριο. Το υδρογόνο θα υπόκειται σε διαδικασίες τυποποίησης της ποιότητας του φυσικού αερίου, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός απομαγνητικού παράγοντα.

12.Είναι πιστοποιημένος ο λέβητας υδρογόνου;

Σήμερα ο λέβητας υδρογόνου της De Dietrich, όπως εφαρμόζεται στο πιλοτικό πρόγραμμα του Rozenburg της Ολλανδίας, έχει εγκριθεί από την DVGW για δοκιμαστική χρήση. Ο όμιλος BDR Thermea εργάζεται για την πλήρη πιστοποίηση του.

13.Ποιος θα μπορεί να εγκαταστήσει έναν λέβητα υδρογόνου;

Δεδομένου ότι ο λέβητας υδρογόνου λειτουργεί πάνω στις ίδιες αρχές με έναν λέβητα συμπύκνωσης αερίου, ένας τυπικός εγκαταστάτης αερίων καυσίμων, με πρόσθετη εκπαίδευση, θα μπορούσε να εγκαταστήσει έναν τέτοιο λέβητα.