Κλειστό γυμναστήριο-κολυμβητήριο Καρδίτσας

Τύπος

Κλειστό γυμναστήριο – κολυμβητήριο

Τοποθεσία

Καρδίτσα, Θεσσαλία

Χρονολογία

Έτος: 2018

Υπεύθυνος μηχ/κος

Κοινοπραξία: Γκολιόπουλος ΑΤΕ Τροφώνιος ΑΕ

Εφαρμογές

Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αθλητών με δύο συστοιχίες λεβήτων De Dietrich και σύστημα καπναγωγών ALMEVA.

Προϊόντα

13 επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Innovens AMC Pro (Συστοιχία Νο1 : 9 επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου, συστοιχία Νο2: 4 επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

περισσότερα